Ashab-I Kiram - Ruhu'l Beyan Tefsiri | Bakara Suresi İlk 5 Ayet - 1. Kısım Bakara Sûresi̇ Medine De Nazil Oldu. Âyetlerinin Adedi, 287 Dir. (6120 Kelime, 25500 Harf Mevcuttur) En Uzun

Bakara Suresi Ilk 5 Ayeti

İlgili resimler Bakara Suresi Ilk 5 Ayeti